- 'Schanstuin' in Wijkkrant Cronestein, Leiden (september 2017)
- 'Leidse paulownia' op site begraafplaatszijlpoort.nl (januari 2018)
- afdruk clerihews en limericks op magneetjes voor project 'Pakje kunst Leiden' (vanaf 7 april 2018)
- 'Abraham van der Horn' op site singelpark, Leiden (juni 2018)
- 'LplusL' - Leidse gedichten, geëxposeerd in BplusC Leiden (juni 2018)
- afdruk 'Vreemd loof' op magneetjes (8 juli 2018)
- 'Abraham van der Horn' op site molendatabase.nl (september 2018)
- 'Het wonder van Leiden' in Marepost, buurtorgaan Maredorp, Leiden (september 2018)
- allerlei, onder andere 'Bijbelse verzen', in jubileumuitgave 'De vreeze des Heeren' van vroegere gymnasiumklas (oktober 2018)
- 'De jongen Rembrandt' en 'Rembrandt en Van Doesburg' bij tentoonstelling 'Dichter bij Rembrandt', BplusC, Leiden (januari-februari)
- 'Light vs. donker' Rembrandtgedichten geëxposeerd in BplusC Leiderdorp (augustus-september 2019)
- expositie 4 gedichten en 4 letterbeeldingen in tandartspraktijk Groeneveld, Leiden (oktober 2019- )
- 'Natuur en kunst' op site Leiden Noord (februari 2020)
- 'Wat poëzie' - 14 wekelijkse, vrijdagse rondzendingen van eigen en andere gedichten gedurende 'corona-crisis' (20 maart - 19 juni 2020)
- YouTubekanaal 'Leo van Zanen' geopend (juni 2020)
- 'Made in Leiden, 1620' - Rembrandtgedicht - in Leidsch Dagblad (zaterdag 18 juli 2020)
- 'Judas Iskarioth' en andere teksten op Gedichtensite.nl (maart)
- opname 'Judas Iskarioth' in Paasbrief van Centrum Bezinning Leiderdorp (maart 2021)
- 'Natuur en kunst' in park Groenoord-Noord, Leiden (april 2021)

8. Uitgaven
- 'Diversen' - eigen werk in 5 delen, Amersfoort (1998)
- 'Naam en faam, clerihews' - 5 vriendenexemplaren in eigen beheer (1999)
- 'Ouverture Een nieuw bestaan' - 20 vriendenexemplaren in eigen beheer (2000)
- 'Vijftig' - vervolg op Diversen, 20 vriendenexemplaren in eigen beheer (2003)
- 'Acht, zeven' - 2e vervolg op Diversen, 20 vriendenexemplaren in eigen beheer (2006)
- 'DIVERSEN' - voorpublicaties op eigen internetsite 'leovanzanen.nl': ´Judas Iskarioth´ (ollekebolleke), ´Het wonder van Leiden´ (beide vanaf 1 okt. 2010) , ´Kees de Oegstgeester veester´ (vanaf 1 nov. 2010) en ´Najaarsavond´ (vanaf 1 december 2010)
- 'DIVERSEN' - 9 delen verzameld werk, op www.leovanzanen.nl vanaf 1-1-'11
- '9 MONSTERS' - gedichten op kaarten, geschilderd door Annie Goddijn (oktober 2012)
- 'DIVERSEN 10: Ongebundeld' - aanvulling, op www.leovanzanen.nl vanaf 20-12-2012
- 'Naam & faam' 2e vermeerderde druk - 15 vriendenexemplaren in eigen beheer (juli 2013)
- 'Van vevo tot Flevo' - vriendenboekje voor J.H. Kroon (juli 2015)
- 'Zeventien' - keuze van werk uit 'DIVERSEN 10: Ongebundeld' - 17 vriendenexemplaren in eigen beheer (januari 2017)
- 'Vrij vertaald' - voor boekhandel Mayflower, vertaalde gedichten voor lezingen (maart 2017)
- 'Dicht bij elkaar' - vriendenboekje voor L.J.M. Smit (mei 2017)
- BEELD BLOED BROED WORDE WOORD - Kruidvat-uitgave, bloemlezing met illustraties, i.s.m. Hans Kroon (juli 2018)
- 'Cijfen en letten' - experimentele teksten, vriendenuitgave (juli 2019)
- 'Letterbeeldingen' - tekstexperimenten, vriendenuitgave (juli 2020)
- 'Een beknopte wereldgeschiedenis in clerihews' - Kruidvat-uitgave door Hans Kroon (maart 2021)
- 'Leo en Leiden' - Kruidvat-uitgave door Hans Kroon (augustus 2021)
- 'De bezoeker. Sonnetten' verschenen bij uitgeverij Ginkgo (september 2021)

......
Verkrijgbaar
in de boekhandel
vanaf 22-09-2021: