"Helaas... brieven van zoveel mensen...
    meer dan zij had vermoed...
dat zij hem sterkte wilde wensen...
    met vriendelijke groet..."

Zijn in de loop der tijd geschreven
    tweehonderd zo niet meer
sollicitatiebrieven kregen
    dit neen ook, keer op keer.

Rust kan hij bij zichzelf slechts zoeken,
    opwinding is verkeerd.
Hij rookt en drinkt en leest zijn boeken -
    daar heeft hij voor geleerd.