6. Goede vriend

'Laat ons elkaar als vrienden blijven zien.
We kenden samen toch ook goede tijden?'
Dacht je dat ik zo makkelijk kon scheiden
van de vertrouwdheid? Van de breuk nadien?

Ik zal wel moeten, maar je kunt niet vragen
of ik voor jouw geruststelling vergeet
wat je, als was het misdaad, mij verweet:
dat je mijn geestdrift niet meer kon verdragen.

Laat ons verleden maar voor wat het was.
Je ex behoort tot die misdeelde lieden
wier hoogste gaven reiken tot het bieden
van sans atout, twee klaveren of pas.

Zoek dan je heil bij hem en laat mij buiten
dat goede-vriend-aanhalingstekens-sluiten.

---

7. Vrijheid

Improviseren heb je nooit gekund.
Je vrijheid was aan voorschriften gebonden.
Voor wanneer wij ons bij elkaar bevonden
was jouw agenda steeds het uitgangspunt.

Je wilde mij, maar liefde en je leven
hield je bewust gescheiden sinds de start,
terwijl ik je de sleutel van mijn hart
en ook die van mijn woning heb gegeven.

'Niemand zou ooit, in waken of in dromen,
iets doen dat niet hemzelf het best bekwam.'
Een standpunt dat je mij vaak kwalijk nam
en niettemin juist zelf hebt ingenomen.

Nu weet ik wat ik dacht dat ik al wist:
elk mens is in essentie ego´st.

---