VADERLANDSE GESCHIEDENIS

Graaf Willem de Eerste
betreurde ten zeerste
dat Willem de Tweede
niet leefde in vrede
met Willem de Derde
en bracht dat te berde,
wat Willem de Vierde
natuurlijk plezierde
en Willem de Vijfde
in zijn plannen stijfde
met Willem de Zesde
de strijd aan te gaan.

Graaf Willem de Zevende
was de langstlevende.
Willem de Achtste,
van allen de zachtste,
gaf Willem de Negende
vrij als het regende.
Willem de Tiende
gedroeg zich, dat ziende,
met Willem de Elfde
nauwkeurig hetzelfde.
En Willem de Twaalfde?
Die heeft nooit bestaan.

---

SCHILDPAD

Een schildpad heeft laatst in Oud-Ade
de Koninginnedag-aubade
behoorlijk in de war gestuurd.
Hij had een draagkoetsje gehuurd
om zich in rond te laten sjouwen
bij het 'Mijn schild ende betrouwen'

Hij leunde op zijn carapax
en was behoorlijk aan zijn taks,
want hij had heel de nacht gezopen.
Vandaar dat hij niet meer kon lopen.
Het beest gedroeg zich onbehouwen
en zat op een sigaar te kauwen.

Hij wou niet weten van taboes
en dronk champagne uit een kroes.
En pas toen zich de Hermandad
ermee bemoeide wist hij dat
het feestje dat hij wilde bouwen
hem zo alleen maar zou berouwen.

Gelukkig heeft hem de politie
zijn onvoordelige positie
in dit geval goed uitgelegd.
Dus zit hij als een kaars zo recht
en loopt hij ieder na te bauwen
bij het 'Wilhelmus van Nassouwen'.

---