EEN man genaamd Oedipus Rex
bedreef met zijn moeder vaak seks:
        een Weens psychiater
        vernoemde veel later
naar hem een erotisch complex.

---

EEN meisje uit Oost-Nagasaki
loopt iedere dag in haar nakie.
        Dit alles heel kuis
        en alleen binnenshuis
met de deur altijd goed op het hakie.

---

EEN toerist op de Peloponnesus
stuurt ansichten met: Schrijver dezes
        snapt niet wat te zien is
        aan al die runes -
verveel me hier godallejezus.

---

EEN vrouw in Sint Annaparochie
die deed het met ieder klein jochie:
        ze ging langs de stoep,
        ze gaf er een snoep,
ze nam 'm mee naar huis en daar moch-ie.

---

VORIG jaar schreef een man op Terschelling
een uiterst pikante vertelling
        die belangstelling wekt
        als verzamelobject
door zijn nu reeds verouderde spelling.

---

ER kwam eens een vrouwtje naar Troje
geheten Helena de Mooie.
        Haar man Menelaos
        verwekte een chaos
Die leidde tot meer dan n dooie.

---

AGAMEMNON sprak spottend in Troje
tot Helena: 'Jij bent een mooie!
        Loopt weg bij mijn broer,
        wordt dan Paris z'n hoer.
En - bevalt het beroep lichtekooi je?'

---

EEN moer uit het Westfriese Woud
wil alleen maar naar bed met een bout:
        'Ik heb geen behoefte
        een spijker of schroef te
gerieven - ik ben geen stuk hout!'

---