WARE LIEFDE

De sporen van twee minnaars op het strand
zijn weggevaagd na opkomst van de vloed;
op daden die verricht zijn, kwaad of goed,
neemt het verloop der tijd de overhand;
het hout dat ons eerst warmde met de gloed
van vuur is uitgegaan en opgebrand;
de geest die ons bezielt verwaait ooit. Want
wat eenmaal was vergaat. Omdat dat moet.

Toch weet ik dat uiteindelijk mijn hart,
waar wat jij was en bent ligt ingebed,
de vloek van die wetmatigheden tart -
zich tegen de vergetelheid verzet,
die mensen machteloos maakt en verwart.
Omdat het zich onttrekt aan elke wet.