Men weet van NEFERTETE
gelukkig hoe zij heette,
daar haar menig hiëroglyf
uit anonymiteit verhief.

---

SIMSON en DELILA
woonden in een grote villa.
In de schuur daarvan begon
zij naderhand een kapsalon.

---

NEBUKADNEZAR
was, net zoals Caesar,
een afgodvereerder.
Alleen dan veel eerder.

---

De filosoof ZENO
vond dat een spoedcursus steno
bestond uit paradoxaal
veel lesmateriaal.

---

Koningin ESTHER
werd met de dag gestresster
daar haar eega haar verweet
dat zij de pers altijd zo meed.

---

De wijsgeer SOKRATES
stond bij Athenes volkscongres
in een verdachte reuk - wat heet! -
met zijn 'Ik weet dat ik niet zweet.'

---

De geschriften van PLATO
zoveel eeuwen na dato -
wat moet ik ermee?
Ik heb geen idee.

---

ARISTOTELES
gaf Alexander de Grote les:
rekenen, taal, natte his,
en een hoop geschiedenis.

---