Pontius PILATUS
was verzot op Bach-cantates.
De Matthäus Passion
vond hij werkelijk wonderschoon.

---

Het schijnt dat als NERO
luisterde naar de Bolero
bij een christenvervolgong
hij compleet uit zijn bol ging.

---

In zijn werken spreekt PLUTARCHUS
slechts sporadisch van monarches.
Het beroep van koningin
was destijds nog niet zo in.

---

Keizer CARACALLA
geloofde niet in Allah,
want hij leefde (daardoor kwam het)
drie, vier eeuwen voor Mohammed.

---

GREGORIUS VAN TOURS,
een sympathieke ouwehoer,
schreef in opdracht van de banken
een geschiedenis der franken.

---

Koning ARTHUR
won als wedstrijdbiljarter
wel vierhonderd maal
de heilige graal.

---

Thomas à BECKET
was heel vaardig met de racket,
Wat als zeer ergerniswekkend
werd ervaren door Henry II.

---

De heilige FRANCISCUS
had nooit heisa met de fiscus,
want zijn rijkdom was ontastbaar
en daarmee dus niet belastbaar.

---