Florence NIGHTINGALE
zag 's nachts niet zo veel.
Ter voorkoming van een ramp
liep zij altijd met een lamp.

---

Frederik VAN EEDEN
had complexen, en met reden.
Want 'am Nase eines Mannes
erkennt man sein Johannes'.

---

Georges BIZET
dronk vaak Beaujolais
met de plaatselijke gendarmen.
En zo ontstond zijn Carmen.

---

Pjotr Iljitsj TSJAIKOVSKI
sprak: Dat ik niet als een prof ski
is wel sneu. Maar mijn muziek
is onmiskenbaar magnifiek.

---

Alexander Graham BELL
blies jachthoorn in de dorpskapel.
Was het uit met vermaak
ging de hoorn weer op de haak.

---

Toen iemand Sigmund FREUD
betrapte met een polaroid
riep de hele buurt: Dat is me
toch je reinste voyeurisme!

---

Lodewijk van DEYSSEL
sprak altijd van 'plaveisel'.
Dat klonk veel schilderachtiger
dan 'straat', vond onze Tachtiger.

---

Sherlock HOLMES
was van huis uit Rooms,
wat al snel bleek te botsen
bij de ouders van Watson.

---