TREFFEN

Daar geen van beiden deze stad verliet
kruisen zich regelmatig hier hun wegen:
zo eens per jaar komt hij haar weer eens tegen
en hij is steeds de eerste die haar ziet.

Aanvankelijk voelt hij zich dan verlegen,
hoewel hem altijd iets te binnen schiet.
Iets met hem ergens drinken wil zij niet,
maar tot een kort gesprek is zij genegen.

Onlangs kreeg hij haar, met een weekendtas
op een stationsperron staand, in de gaten:
'Waar ga jij zitten?' 'Ik reis eerste klas.'

Hij zei 'Natuurlijk', als om goed te praten
dat hij haar, die toch ooit zijn liefste was,
om God weet welke reden heeft verlaten.

---

AVOND IN DE SERVICEFLAT

De inleidster spreekt geestig van 'full house'.
Bewoners zijn dan ook op grote schaal
verzameld in de recreatiezaal
voor de muziekavond. Met Stolz en Strauss

oogst Trio Animoso veel applaus.
Hun repertoire vindt hier een warm onthaal
want het publiek kent het nog allemaal:
Zwei Herzen, Czardasfürstin, Fledermaus.

En na de pauze, om hen stil te krijgen,
heft de sopraan Brahms Wiegeliedje aan.
Het is of het daarmee verkregen zwijgen

de vrouw geldt die, drie deuren daarvandaan,
in haar fauteuil het hoofd begint te neigen
nu zij tenslotte dood heeft mogen gaan.

---