Voor de katten in de straten
is de mens in al zijn vaart
- etensresten daargelaten -
nauwelijks de aandacht waard.

Maar waar moslims in hun tempel
zijn verenigd in gebed
heeft een poesje op de drempel
met hun schoenen dolle pret.

Ik ga voort, ononderbroken.
Uit een steeg klinkt luitmuziek.
Op een kaartenrek gestoken
Socrates bij jeansboetiek.

Uiteraard kost het een schijntje.
En tevredener dan ooit
neem ik koffie op een pleintje
nu de zoektocht is voltooid.

---

THEATER VAN EPHESUS

Zo niet alles, dan toch veel
(merk ik ook hier in Ephesus)
blijkt te kunnen op toneel:
pozie, pop, drama, Jezus...

Neem bijvoorbeeld dit theater -
Paulus was er zendeling
waar zo'n twintig eeuwen later
Michael Jackson stond en Sting.

Ik zeg zacht een van mijn verzen
tegen een verdwaalde mus,
en het klinkt mij als De Perzen
van de oude Aeschylus.

---