ERFGOED

Er is nog indrukwekkend veel op Kos
te vinden van Romeinen en van Grieken:
de twintig eeuwen oude mozaieken;
het graf van eerste heerser Harmylos;

de heiligdommen van Asklepios -
een pelgrimsoord voor veel antieke zieken;
de bouwvallen van vroege basilieken,
met name die gewijd aan Stefanos.

Ik vroeg twee landgenoten, die als wij
en een groot aantal seniorenparen
een busexcursie deden, of ook zij

zo dol op de klassieke oudheid waren.
Zij zei beslist van niet. Hij viel haar bij:
Wij zijn niet zo van die cultuurbarbaren.

---

AUSONIUS

1. Aan de Moezel

quis color ille
- Ausonius, Mosella

In een der verder weg gelegen hoeken
van Romes immer groeiende domein,
waar wilde dieren en Germanen zijn,
waar christenen elkanders leer vervloeken

en voor de zending hun gewijde boeken
vertalen in het Gotisch en Latijn,
loopt aan een zijriviertje van de Rijn
een dichter naar het juiste woord te zoeken.

Hij ziet de Kleine Maas bij avondval.
Hem overkomt een schitterend gezicht,
waarvan hij zich met moeite los kan scheuren:

de helling vangt het allerlaatste licht
en spiegelt in de rimpels van kristal
haar druivenpracht in niet te noemen kleuren.

---