KLOOT & GREIN
(bij een tentoonstelling van beroemde gebouwen in model)

Stel u eens voor:
in dat wereldje daar
leven mensen - hun hemels
zijn onze plafonds.

Zie eens de aarde als
miniatuurwereld.
Glimlacht hierboven
dan iemand om ons?

---

WEDEROPRICHTING ALLER DINGEN
(Handelingen 3:21)

Eens wordt het waar:
aan het einde der tijden
zijn God, mens en duivel
aan tafel geschaard

en van de vrucht van de
oudtestamentische
boom bakt een engel
een hemelse taart.

---