14
(12 + 22 + 32 = 21 + 22 + 23)

Een tot de tweede
plus twee tot de tweede
plus drie tot de tweede
is (rekent u mee?)

samen gelijk aan de
overeenkomstige
som van de eerste drie
machten van twee.

---

'WEDEROPRICHTING ALLER DINGEN'
(Handelingen 3:21)

Eens wordt het waar:
aan het einde der tijden
zijn God, mens en duivel
aan tafel geschaard

en van de vrucht van de
oudtestamentische
boom bakt een engel
een hemelse taart.