KWAL
versvorm, ontworpen tijdens een Lange-AfstandsWandeling (LAW) langs de Belgische kust

1.
Een groepje kwallen uit Oostende
trof op het strand een onbekende,
die desgevraagd gaf te verstaan:
Mijn wieg stond in de oceaan.
Ha! riep er een, ik snap het al -
dan bent u een atlanti-kwal.

---

2.
Een LAW-kwal was naar Heist
vanuit Calais te voet gereisd
en vond een versvorm uit. Geheim:
naam van een plaats als eerste rijm;
jambisch; gepaard; zes in getal;
onderwerp/soortnaam/slotwoord: kwal.

---