Robert Frost, IMMIGRATION

No ship at all that under sail or steam
Have gatherd races to us more and more
But, Pilgrim-manned, the Mayflower in a dream
Has been their anxious convoy to the shore.

---

 

Geen schip voorzag ons, onder zeil of stoom,
van mensen van zo velerlei geslacht.
De Mayflower heeft Pelgrims in een droom
als zorgzame gezel aan wal gebracht.

---