Rudyard Kipling, ROMAN CENTURION (fr.)

Legate, I come to you in tears
My cohort ordered home!
I've served in Britain forty years.
What should I do in Rome?
Here is my heart, my soul, my mind -
the only life I know.
I cannot leave it all behind.
Command me not to go!

---

 

Legatus, toe het is niet waar!
Zegt men ons terug te komen?
Na Britse dienst van veertig jaar
wat moet ik nog in Rome?
Hier ligt mijn hart, mijn ziel, mijn geest,
Ik ken slechts dit bestaan.
Dat is toch niet voor niets geweest?
Beveel mij, niet te gaan.

---