LETTERBEELDINGEN, CIJFEN EN LETTEN:

Echo en Narcissus
Bezit

36
26
Babel

'Dag, nacht!'
Ruïne

Cijfen en letten