HANDEL is uitkijken.
Judas Iskarioth
dacht: Zo'n messias
brengt vast wel wat op.

Iets dat niet enkel in
financieel-technische
zin voor hem uit is gedraaid
op een strop.

---

JOZEF van Nazareth:
naar men beweert was zijn
vrouw nog tot na de
bevalling een maagd.

Medici noemden het
parthenogenesis.
Hij echter sprak van
bedrog, desgevraagd.

---

GENESIS, Exodus -
prima te lezen.
Maar hebben Leviticus,
Numeri nut?

Nee, het begint weer na
Deuteronomium:
dan krijg je Jozua,
Richteren, Ruth.

---

PREDIKER wist het al:
alles is ijdelheid.
Rozen verwelken
en schepen vergaan.

Zalig de mens die met
relativerende
blikken het leven weet
gade te slaan.

---