SLEUTEL

Ze zijn ons blijkbaar goed gezind, de goden:
terwijl ik vrijdag in de woningkrant
het huis waar ik mijn hart aan had verpand
aan belangstellenden zie aangeboden,
voltooi jij zondag zelfs twee episoden
als je, persoonlijk en in dienstverband,
je allerlaatste Haagse ledikant
verlaat ter leniging van Leidse noden.

Ja goed gezind, want zie: op maandagmorgen,
is dan formeel het bouwkarwei geklaard
en zal men ons het eigendom bezorgen
der sleutel die, naar ik mag hopen, tevens
de nog verborgen raadselen des levens
aan ons voor eens en altijd openbaart.

---

SLOT

Een ogenblik breekt aan van groot gewicht:
er is gestuct, gespachtelputzt, behangen
in kamers, keuken, trappenhuis en gangen;
we hebben water, kabel, gas en licht;
en nu de laatste huwelijkse plicht,
waarnaar wij zoveel maanden al verlangen:
het samenwonen, heden aan zal vangen
kan onze woning worden ingericht.

We delen dan ook aan de wereld mee
dat L. van Zanen en M. van der Heijden
verhuisd zijn naar (volgt straatnaam) nummer 2,
(cijfers en letters van postcode) Leiden.
Dat was het dan - we hebben onze zin.
Dit is het nu - het eind van het begin.