Toegift

    Ter afsluiting van de serie Diversen bied ik u een keuze uit o.a. de korte lyriek van Leo van Zanen. De andere delen waren min of meer samengesteld op grond van de vorm van de gedichten. Werk dat daarin niet is terechtgekomen maar wel door de schrijver voor publicatie geschikt werd geacht vindt u hier.

    Dit deel vormt, zoals Van Zanen het zelf formuleert 'een coda, een afsluitend deel, waarin alle thema's nog eens terug komen'.

    Ik zou het bij die woorden willen laten, ware het niet dat ik ervan overtuigd ben dat dit laatste deel niet de afsluiting is van Van Zanens oeuvre. Deze vijf deeltjes vormen slechts een tussenstand, een tijdelijke inventarisatie.

    Hopelijk ziet u, net als ik, uit naar nieuwe publicaties van deze dichter, die ik hiermee een vriendendienst heb willen bewijzen. Waarmee overigens meteen een lang gekoesterde wens van mij in vervulling is gegaan: zijn gedichten in boekvorm op de plank te kunnen hebben.

    Hans Kroon