VERANTWOORDING EN DANK

  Voor deze site heb ik gebruik gemaakt van de programma's HTML en CSS, werkend onder Windows 95.
  De webruimte waar de hier gepresenteerde teksten aanvankelijk stonden opgeslagen was members@casema.nl/lvz. Uit praktische overwegingen maakte ik met leovanzanen.nl een doorverwijzing.
  De eerste voorpublicatie vond plaats op 1 oktober 2010 met 'Het wonder van Leiden'.
  1 januari 2011 zijn de bundels voor het eerst toegankelijk gemaakt.
  Per 1-6-2016 is de officiële naam: www.leovanzanen.nl .

  De foto waarmee op diverse plaatsen het e-mailformulier voor reacties kan worden geopend werd op 19 januari 1958 genomen door Dick van Zanen.

  Mijn dank gaat uit naar
  - Marianne van der Heijden, voor haar geduld in alle fasen van voorbereiden en verwezenlijken van deze site;
  - Hans Kroon, voor de verzorging van de eerste uitgave van mijn werk als Diversen 1 t/m 5 (Amersfoort 1998), die als richtlijn diende voor de opzet van deze electronische uitgave;
  - Paul Carlier, voor de vakkundige begeleiding bij de aanloopperiode van het vormgeven van deze site.

  Leo van Zanen

  Bij de herziening van 1-2-'12
  In 'Diversen 3: Sonnetten' zijn zeven, aanvankelijk los gepubliceerde, gedichten samengebracht onder de verzameltitel 'Over en uit'. In 'Diversen 7: Naam en faam' zijn toegevoegd de clerihews op Aristoteles, Hannibal, Lucullus en Pompeius.

  LvZ

  Bij de aanvulling van 20-12-2012
  Met 'Diversen 10: Ongebundeld' werd een nieuwe bundel samengesteld. Aan de andere bundels is niets veranderd, op enkele stilzwijgend aangebrachte verbeteringen na.

  Bij de aanvulling van 4-10-'14
  In 'Diversen 10: Ongebundeld' werden toegevoegd 'De winter is voorbij' tot en met Petrarca's sonnet nr.1, ollekebolleke 'Wederoprichting der dingen' en het gelegenheidsgedicht 'Leiden: Week van de Poëzie 2013'. In 'Diversen 7: Naam & faam' zijn toegevoegd Becket, Ariosto, Woolf en Burton.

  Bij de aanvulling van 6-10-'16:
  In 'Diversen 10: Ongebundeld' werden toegevoegd: de vertaling van Unamuno; 'Dicht', 'Oud zeer', 'Martin' en 'Kijken & zien'; bij de gelegenheidsgedichten 'Herfst in Leiden', 'Canto ostinato' en 'Aalmarkt'.

  Sindsdien worden aanvullingen stilzwijgend toegevoegd aan de 10e bundel.