GEDICHT

'Ter afsluiting' had hij geschreven.
Wie weet, misschien heeft hij gelijk.
De sleutels zijn terug gegeven.
Hij noemt mijn naam en zegt 'Tot kijk'.

En met de deur sluit hij de jaren
dat wij intens en energiek
in broederschap verbonden waren.
Hij is nu ruim een jaar al ziek.

De winterhemel toont de wrakken
van bomen in hun kaalste vorm.
Het is nog goed te zien waar takken
laatst afgerukt zijn door de storm.

---

KLEINE RE‹NIE

- meminisse iuvabit
Vergilius, Aeneis I 203

Gymnasiasten. Alphen aan de Rijn.
De plaats voor reŁnie is a priori
het Archeon: Romeinen, prehistorie,
de Middeleeuwen. Gindse kreten zijn
een blijk van gladiatorale glorie.
Een Afrikaan die wint van een Romein.
De duimen gaan omlaag bij groot en klein.
Kijk maar niet op van dit memento mori.

Eethuis Akropolis. Geavondmaald.
Uitwisseling van wederwaardigheden.
Namen herinnerd. Levensloop verhaald:
gescheiden; dochters; dichter. Toch tevreden.
Alsof ze in de toekomst zijn verdwaald -
drie harten, jong als vijftig jaar geleden.

---