---

KERBEROS

Hesiodos, THEOGONIA vv. 310-311

 

Men zegt dat het Rijk van de Doden
voor levenden streng was verboden.
   Ter handhaving stond
   een veelkoppige hond
bij het hek, op bevel van de Goden.

---

 
 
 

Bovenstaand gedicht werd geschreven naar aanleiding van het fotogram dat hier links staat afgebeeld.
Beeld en tekst samen vormen een bijdrage aan project 'Daar waar de echo weerkaatst' van Linde Gadellaa, in 2017. De geluidsopname werd ook door de kunstenaar gerealiseerd.

- LvZ