Hugh Chesterman, WILLIAM THE CONQUEROR 1066

William the Conqueror, 1066,
Said to his captains, 'I mean to affix
England to Normandy. Go out and borrow
Some bows and some arrows, we're starting tomorrow.'
So William went conquering hither and thither
'Til Angles and Saxons were all of a dither
He conquered so quickly you couldn't keep count
Of the counties he conquered, I think they amount
To ten, or a dozen, or even a score,
And I haven't a doubt he'd have conquered some more,
So full and proud of his conquering tricks
was William the conqueror, 1066.
But death put an end to the tactics, thank Heaven,
Of William the Conqueror, 1087.

---

 

Willem de Veroveraar, tien-zesenzestig,
sprak tot zijn mannen: In Engeland vestig
ik straks onze macht. Dus jullie gaan zorgen
voor pijlen en bogen. Begindatum: morgen.
Willem veroverde daar, ginds en hier.
Angel en Saks verging alle plezier.
Verover-verover, gebied na gebied,
tellen of bijhouden kon je het niet;
streken, gewesten, gebieden, domeinen -
veroverd bij tientallen, nee bij dozijnen.
Hij deed het nog steeds, reken rustig van yes,
Willem de Veroveraar, duizend-zes-zes,
als hij niet godzijdank dood was gebleven,
Willem de Veroveraar, in duizend-acht-zeven.

---