Wang Wei, ON A PORTRAIT OF TS'UI HSING-TSUNG
 
I painted you once when you were young
Now you have become an old man
A new acquaintance now
Will know that in the old days you were fine.

---

EEN PORTRET VAN TSOEI SJING-TSOEN

Ik heb je in je jeugd geportretteerd.
Het ouder worden heeft je niet gespaard.
Maar goed dat voor wie je nu kennen leert
die fraaie trekken ergens zijn bewaard.

---