DE FOREL
Op de melodie van: Die Forelle (C. Schubart/F. Schubert)

Het is heel lang geleden,
misschien wel honderdduizend jaar,
dat in de Hof van Eden
een vrouw riep: De vis is klaar!
Haar man kwam even later
en wat had zij bereid? Jawel:
een visje uit het water.
Hij noemde het forel.

U ziet: sinds den beginne
was deze spartelaar op aard.
Hij roerde reeds zijn vinnen
in Eden en ook zijn staart.
Het is bekend van veel gevallen
dat zij met een enorme lel
tegen de watervallen
opspringen - de forel.

Egypte, Hellas, Rome,
in de historie veel genoemd -
culturen gaan en komen.
Waar zijn zij, zoveel geroemd:
King Arthur, Nero, Alexander,
Augustus, Hitler, Wilhelm Tell?
Slechts een bleef onveranderd
zichzelve - de forel.

Op bergen en in dalen,
noord, oost, maar ook wel zuid en west:
in water ademhalen -
dan voelt hij zich opperbest.
Teevee behoeft hij niet, noch kranten,
van voetballen wordt hij onwel.
Als vrije fais-néanten
bestaan zij - de forel.

Zij zwemmen zonder zorgen,
zij leven zonder ommehaal;
zij denken niet aan morgen
en dat nu is de moraal.
Wij zijn slechts arme sloeberds.
Aanhoort het slot, onthoudt het wel:
Dit was Van Zanen/Schuberts
Creatie 'De Forel'.

---